Dysponujemy wykwalifikowanym personelem administracyjnym, który bierze czynny udział w procesie pozyskiwania kadr.

Przeprowadza egzaminy dla kandydatów starających się o zatrudnienie w spółce oraz podejmuje decyzje odnośnie rodzaju wykonywanej pracy przez zatrudnionego na danym stanowisku. Odpowiedzialny jest również za ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników bezpośrednio zaangażowanych w procesie świadczonych usług, poprzez szkolenia z zakresu najnowszych technologii